Menu

DELVIS GENÅBNING AF LERPYTTER EFTER COVID-19:

image
20. maj 2020 kl. 10:31

DELVIS GENÅBNING AF LERPYTTER EFTER COVID-19:

 

På vegne af amatørbestyrelsen i Thisted FC er det med stor glæde, at vi hermed kan meddele, at en delvis, successiv genåbning af Lerpytter påbegyndes.

Efter gode dialogmøder med trænere fra seniorer, U19, U17, U15, U14 og U13 i går, d. 18/5-20 arbejdes der nu i fællesskab på de allersidste ting, før træningen kan genåbnes.

 

INTET ER DOG SOM FØR – og det bliver træningerne heller ikke…..

 

I Thisted FC´s genåbningsplan, der kan læses længere nede i dette opslag


fremgår der er række restriktioner.
Disse restriktioner har udgangspunkt i DBU´s gældende corona regler og skal respekteres af alle.

Disse restriktioner er på ingen måde motiverende eller fremmende for fodbolden.
De er bare nødvendige

Vi må sammen, får det bedste ud af det, og det kræver fælles hjælp.

 

Dialogen med trænere har været meget konstruktiv og de vil gøre sit til at alle kan tilbydes træning snarest. I vil snarest få informationer via jeres træner på årgangen. Afvent venligst denne information.

Vær opmærksom på at mødetider, banenummer, træningens indhold etc. kan være forandret – dette får I også information om fra jeres træner.

En central del af de kommende ugers træning er opdelingen i grupper af maks. 9 spillere + 1 træner pr. bane. Dette vil betyde konkret planlægning, inden hver træning, af hvem der skal træne med hvem og hvorhenne træningen skal foregå. Dette ekstra trænerarbejde forventer vi, at alle vil støtte op om og hjælpe til med at gøre så enkelt og simpelt for trænerne som muligt.

Der pågår fortsat et stort arbejde i klubben med at gøre hele anlægget klar til at leve op til corona-reglerne. Vi oplever nu, at vi er så langt, at vi kan genåbne for ovennævnte årgange.

NB: Trænerne for årgangene U12-U6 kaldes ind til informations- og dialogmøder i starten af næste uge (uge 22) og håber snarest derefter at kunne genåbne banerne for alle disse medlemmer.

 

På glædeligt gensyn.

 

På hele klubbens vegne

Per Nørgaard, Brian Hangaard og Torben Øvreås Poulsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GENÅBNING EFTER COVID-19 Lerpytter – Thisted FCDBU har meldt klar til, at vi igen kan åbne op for at spille fodbold.

Det skal ske på en ansvarlig måde, hvor fodbold-aktiviteter skaber glæde og fællesskab, men samtidig ikke bidrager til spredning af smitte.

Dette dokument giver overblik over DBU’s holdning og tilgang – samt konkrete retningslinjer og instrukser til vor klub og træningsanlægget på Lerpytter.

Fodbolden vil for nuværende ikke være en sport med meget kropskontakt.

DBU’s og Thisted FC´s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Fodbolden må på ingen måde øge risikoen for spredning af COVID-19 - hverken på eller udenfor banen. Derfor har DBU af flere gange, fulgt myndighedernes anbefalinger og både aflyst og udsat en række fodboldkampe, turneringer og andre aktiviteter i dansk fodbold.

DBU følger også myndighedernes anbefalinger i forbindelse med genåbningen af fodbolden nu, så vi fortsat mindsker risiko for smitte-spredning.
I Thisted FC følger vi - også her – helt naturligt i kølvandet på DBU´s anbefalinger.
De til enhver tid gældende anbefalinger fra DBU findes i dokumentet ”FODBOLDENS CORONA-REGLER” på DBU´s hjemmeside her.

VI GLÆDER OS ALLE TIL AT KUNNE VÆRE SAMMEN IGEN PÅ LERPYTTER


Guidelines fra DBU til Thisted FC:

For at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde: 

- Bestyrelsen skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse.

- Fodboldaktiviteter igangsættes kun, såfremt klubbens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i Fodboldens Corona-regler

-Bestyrelsen beslutter hvorvidt en aktivitet kan opstartes og følger løbende op samt evaluerer organiseringen og eksekveringen.

- Bestyrelsen sikrer forskudte træningstidspunkter således at større forsamlinger ved skifte undgås.


For at kunne sikre ovenstående, gennemføres følgende:

- Thisted FC udarbejder en plan for, hvordan træningen kan organiseres. Planerne gennemgås med den årgangsansvarlige træner og besluttes i samråd med træneren. Efterfølgende informeres spillere og forældre. 

- Fordelingen af baner og tider vil efter endelig godkendelse blive offentliggjort.

- Thisted FC vil have minimum 1 voksen Corona vejleder på træningsanlægget.

- Thisted FC sikrer tydelig formidling af Fodboldens Corona-regler til alle trænere, spillere og forældre.

- Thisted FC sikrer, at der ikke kan gøres brug af klubbens bade- og omklædningsfaciliteter samt klublokaler.  

- Thisted FC sikrer, at der er klare planer for ankomst til træning og afhentning efter træning.Før træning: 

- Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

- Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer på COVID-19 eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.

- Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.

- Det er den enkelte forældre der har ansvaret for transport til og fra træning.

- Alle spillere skal komme omklædt med fodboldstøvlerne på og personlig drikkedunk i hånden.

- INGEN forældre må komme længere end til grus-arealet v/parkeringspladsen.

-Alle møder til tiden (præcist 10 min før træningsstart) og går direkte til deres træningsgruppe på P-pladsen foran klubhuset. Alle 9 spillere i samme gruppe følges med sin træner til banen.

- Alle spillere afhentes lige efter at træningen er slut.

- Kun træneren har adgang til bold-vogn og skal alene tage bolde og kegler ud.

- Der bruges kun et sæt bolde og kegler til den enkelte gruppe.

- Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.

- Der må maksimalt trænes i grupper af 10 personer inklusive træneren, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen på en aften.

- Træneren sikrer i dagene op til den enkelte træning, at der deles op i grupper med op til 9 spillere. Dette gøres ved tilmeldinger. Grupperne vil blive justeret fra gang til gang, så der sikres træning med forskellige gruppesammensætninger fra gang til gang.

- Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

- Alle spillere og trænere spritter hænder af, inden træningen starter og ligeledes efter træningen.
Thisted FC stiller sprit til rådighed (træneren har det med fra boldrummet).
Under træning: 

- Der skal altid være én træner til stede pr. gruppe

- Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.

- Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.

- Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.

- Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt. I Thisted FC betyder dette, at det primært er teknisk og fysisk træning, der prioriteres.

- Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.

- De enkelte grupper skal holdes separate, og de må ikke blande sig med hinanden under træningen på en aften.
Efter træning:

- Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.

- Træneren rengører egne bolde og udstyr ved det opstillede vaskeområde og afleverer bolde/kegler tilbage i boldnettet i årgangens boldtrailer.

- Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere straks orienteres om dette.PRAKTISKE REGLER OMKRING TRÆNING I THISTED FC:

- Når træneren ankommer til træningsanlægget er bolde og kegler klar til brug, da de blev rengjort efter seneste træning.  Træneren henter et net med bolde (10 stk.) og det udstyr, han skal bruge

- Træneren afleverer alle materialer tilbage efter træning – nyvasket.

- Bolde og materialer må ikke bruges af mere end en træningsgruppe på en aften

- Den enkelte træner må kun træne med en gruppe af spillere på en træningsaften

- Banefordeling udarbejdes og offentliggøres, når den er endelig godkendt.

- Den enkelte årgangs trænere deler selv spillerne op i grupper og orienterer spillerne om, hvornår de skal træne og med hvilken træner.
Sammensætningen af disse grupper vil fra træning til træning blive justeret, så der sikres et godt socialt miljø på tværs af årgangens spillere.

- Klubben vil forsøge, at skaffe tilstrækkelige udstyr og træner-ressourcer til de enkelte årganges grupper.
Dette vil være en central del af vor indledende dialog med trænerne, og det kan sagtens blive nødvendigt med hjælp fra forældre, for at der kan tilbydes træningstid til alle spillere i en årgang.
Ingen træning i en årgang startes op uden at alle årgangens spillere kan tilbydes træning.