Menu

Bestyrelses referat d. 5/9-2017

image
02. oktober 2017 kl. 10:21

Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 5/9-2017 – flyttet grundet landskamp

Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter
Deltagere: Brian, Ingrid, Lise, Morten, Michael, Torben og Cita. Afbud: Per.

1) Gennemgang af referat og godkendelse heraf:
Godkendt

2) Økonomi
- Status på økonomien (Brian Hangaard).:
  Gennemgået.

- Status kontingent 2017/2018 – Michael Bjørn:
  Sanne og Michael har styr på det, det bliver krydstjekket i næste uge. Rigtig godt arbejde!!!

- Kørsel til pokalkampe (udebane):
  Kim og Sanne skal fremover sørge for, at orientere Ingrid omkring km, destination, navn på stadion, Navn på    
  klubben og dato til pokalkampe på udebane, da man er berettiget til kørepenge. Dette skal foregå på mail.


3) Sportsligt/organisatorisk
- Informationsmøde om TFC omkring uge 41 – 43, for forældre og medlemmer (tovholder og indhold):
  Udsat til næste gang. Michael laver et udkast.

- Udfordringer U16/U17 (Per & Brian) – tiltag for at undgå lignende situationer:
  Der skal ikke meldes et U16 hold til for fremtiden. Der er erfaringsmæssigt fundet ud af at dette ikke bliver en    succes for børnene/ den unge. Hvis det er muligt, bliver U16 nedlagt efter nytår og der vil blive tilmeldt et U17   hold. Det har gentagne gange givet udfordringer med at fastholde spillere til et evt. U17 andethold.

- Status DBU børne & ungdomskonsulent:
  Der er lavet en aftale med ham (Morten DBU), omkring input til trænerne. Per vil uddybe dette til næste møde.

- Opbygning af UU og ungdomsformand – Er der nyt:
  Udsat til næste gang.

- Evt. nyt fra UU – der skulle arbejdes på en udbygning + overtagelse af opgaver
  Punkt bliver udsat til næste gang.

- SFO- Info fra Morten Fjord:
  Starter op den 6.9.17, der er 4 skoler der er tilknyttet, der kommer imellem 70 og 80
  børn. Der kommer busser til Thy Hallen, hvor de bliver taget imod af Malene -
  kontaktpersonen fra TFC. Der er ikke afklaring omkring økonomien.

- Nyt fra FCM – Morten Fjord
  Intet nyt

- Nyt koncept fra DBU – Bold & Bevægelse for de helt små
  (er det noget vi skal prøve)
  Dette er ikke relevant i år, punktet bliver derfor drøftet til næste år.

- Hvem har aftale om at komme i Studie 7:
  1. div herrer, 1. div damer, U17 div. og U19 div.
  Kvix-arena: Det kunne være et forslag, at man købte en bandereklame, til at gøre
  opmærksom på, at man kan blive passiv-medlem i klubben.

4) Event/ arrangement 2017
- Sponsorløb 11/9 – Brian Hangaard
  Der er styr på det. Mødepligt for alle børn. Michael Nymann er tovholder, der er stor ros fra
  bestyrelsen. Det vil ikke være muligt at træne den dag, da alle forventes at bakke op
  arrangementet, der er en vigtig indtægtskilde for amatørafdelingen.

- Afslutningsfest efterår 2017
  Sommerfest og afslutningsfest nedlægges, og der bliver holdt én klubfest i februar, som en
  opstartsfest for spillere, trænere og andet godt folk fra TFC ☺ . Cita laver et udkast med dato og
  budget.

- 5. julebal (ny tovholder da Michael ønsker at stoppe) – ny er fundet
  Der er styr på det.

5) Evt.