Menu

Hensigtserklæring vedr. pædofili

Hensigtserklæring vedr. pædofili

1. februar 2008
Hensigtserklæring vedr. pædofili:

Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt.
Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke f
orbeholder Thisted FC sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold.

Thisted FC indhenter oplysningerne årligt samt ved alle nyansættelser."

"Såfremt trænere eller ledere med tilknytning til ungdomsafdelingen ifølge
registret er anmeldt for eller dømt for forhold i relation til straffelovens p
aragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 forbeholder Thisted FC
sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold.