Menu

Alkohol & Rusmiddelpolitik for TFC´s Ungdomsafdeling

Alkohol- & rusmiddelpolitik i Thisted FC Ungdomsafdelinger

 

Vi ved, at alkohol er skadeligt for kroppen, og de fleste voksne er enige i, at børn/unge derfor ikke skal drikke alkohol. Hvad kan vi i
Thisted FC gøre for at begrænse vore unge medlemmers indtagelse af alkohol i klubbens regi?

Vore trænere/ledere har gode muligheder for at påvirke de unges forhold til alkohol, da de jo er rollemodel for de unge. Derfor er det
vigtigt, at lederne giver udtryk for en fælles holdning til alkohol, og at dette er gældende uanset medlemmernes alder. Det er derfor
særdeles vigtigt at synliggøre TFC´s holdning gennem en alkohol- og rusmiddelpolitik.

 

 1. Først og fremmest overholder vi naturligvis landets love, når det drejer sig om alkohol, udskænkning og salg af alkohol.

 2. Unge under 18 år drikker ikke alkohol.

 3. Vi indtager ikke alkohol i ”arbejdstiden” herunder forstås, at trænere/hjælpere/aktive/andre som er TFC´s repræsentanter ikke
  indtager alkohol i forbindelse med træning/kamp m.m. - heller ikke i ventetiden.

 4. Trænere/hjælpere m.m. i Thisted FC fremstår altid som forbillede i forhold til klubbens alkoholpolitik. Det enkelte holds ledere
  er altid ansvarlige for egne spilleres gøren og laden. Samtidig har alle klubbens trænere et fælles ansvar i forhold til vores
  spillere og deres indtagelse af alkohol. Det vil sige, der skal også gribes ind overfor andre end egne spillere.

 5. Ved specielle lejligheder er det vigtigt at understrege, at der er gråzoneområder, som går ud over det normale.

 6. For eksempel en afslutningsfest for holdet, samt fest for klubbens trænere (vi har ungdomstrænere, der er under 18 år).
  Såfremt de unge indtager alkohol ved disse lejligheder, skal dette ske efter aftale med forældrene. Den ansvarlige leder
  indgår aftalen med forældrene (gerne skriftligt)

 7. Alle trænere/ledere m.m. har et fælles ansvar for, at overordnede retningslinjer bliver efterlevet. I den konkrete situation
  (kursus, stævne, test eller lignende) er det de pågældende trænere/ledere m.m., der har ansvaret. Her skal understreges,
  at ansvaret om muligt er endnu større ved de specielle gråzoneområder.

 8. Overtrædelse af ovenstående regelsæt medfører bortvisning og hjemsendelse for egen regning. Når der er tale om personer
  under 18 år, skal forældrene kontaktes og disse vil blive pålagt at afhente den unge.

 9. Andre rusmidler – Indtages der/findes der rusmidler hos medlemmer i Thisted FC, vil medlemmet blive bortvist. Rusmidlet
  konfiskeres og afleveres til politiet, her vil anmeldelse finde sted. Er der tale om unge under 18 år, kontaktes forældrene.
  Disse bliver pålagt at afhente den unge.