Menu

Bestyrelses referat 6/5-2019

image

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 6/5-2019

Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter.

 

 • Gennemgang af referat og godkendelse heraf

 

 • Økonomi
 • Status på økonomien (Ingrid & Brian Hangaard): Gennemgået.
 • Kontingent status: Der er nogle der ikke har betalt, de bliver rykket. Alternativt vil det ikke være muligt for dem i restance, at spille.

 

 • Sportsligt/organisatorisk
 • Trænere/kontrakter efter 1/7-2019: Torben følger op på, om der er lavet på alle trænere.
 • DBU Topcenter i TFC: Dem der har været en del af FCM fodboldskolen, kan blive vurderet til at blive en del af topcentret. Der er også en mulighed for at deltage i licenstræning, dog vil der være en egen betaling på denne træning.
 • FCM fodboldskole: Det koster ikke noget at deltage på denne skole. Det bemærkes at det er problematisk at der ikke nogen der repræsenterer Thisted FC fra de kommende U-11.   
 • Kunstgræsbane (nyt bestyrelsesmedlem): Brian tager med til næste møde.
 • Ny kontaktperson cafeteria: Cita og Per tager et møde med Michael, for at få overleveret. Cita indkalder.
 • B-licens stopper – Hvad nu: Den sportslige del kører videre uændret. Fremtidsmæssigt arbejdes der på at få licensen tilbage. Der arbejdes på et sportsligt set-up i sæsonen 19/20.
 • En forårsdag i Thy: Brian tager fat i repræsentanter fra En forårsdag i Thy, for at få fremtiden skitseret.

 

4)  Evt.