Menu

Bestyrelses referat 4/3-2019

image

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 4/3-2019

Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter.

Afbud: Lise Josefsen

  • Gennemgang af referat og godkendelse heraf: Der er gennemgået referat fra generalforsamling. Denne er godkendt.

 

  • Økonomi
  • Status på økonomien (Brian Hangaard og Ingrid Ottesen). Gennemgået.

 

  • Sportsligt/organisatorisk
  • Topcenter i TFC: Et topcenter er for U10 – U12, for områdets dygtigste drenge. Grunden til at man gerne vil have et topcenter, er at den nærmeste ligger i Herning. Der er en regel i DBU, hvor den lyder på, at der max må være 45 min kørsel. Hvis topcentret kommer til at ligge her, vil man kunne trække et stort område. Der kan max være 16 spillere pr. årgang. Det der er meningen er at de dygtigste bliver her og bliver trænet af de bedste trænere. Der vil også blive tilbudt en ekstra træning, for dem der gerne vil det, udover dem der er blevet udtaget – dette er ikke en del af topcentret. Der bliver arbejdet videre på en plan.
  • Ændring af organisation til én klub: Vores interessenter efterspørger en fælles strategi. Der er mange forskellige aktører i den samme klub. Der er TFC amatør, TFC elite, FC Thy piger og FC Thy -Thisted Q. Der vil blive opstartet en proces i dialog med alle aktørerne og derefter vil der blive udarbejdet en organisationsplan.
  • En forårsdag i Thy: Det er U8, U11 og U12, der skal hjælpe.
  • Kommende møder: Første mandag i hver måned, som udgangspunkt.
  • 3F Liga: Der bliver afholdt et særskilt møde, hvor der bliver fremlagt et budget.

 

4)  Evt.