Menu

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016


På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde velkommen til alle fremmødte. Jeg tror og håber på, at vi får en god generalforsamling. Gerne med mange spørgsmål, forslag og tilkendegivelser på at ville melde sig ind i kampen for at skabe et endnu bedre TFC.


Jeg vil gerne om vi kunne starte med at mindes 2 af vores trofaste støtter. TFC mistede desværre alt fortidligt 2 TFCere, da lb Jensen og Kaj Bisgaard gik bort i 2016. Bestyrelsen vil gerne om vi kunne starte medat holde 1 minuts stilhed for at mindes de 2.


Jeg vil starte med det det sportslige tilbageblik

SENIOR:

Damesenior:

I Damesenior afdelingen er der ca. 35 spillere fordelt på 3 hold. 1.division, Serie 1 og et 7 mands hold.

1.divsion damer der trænes af Denny Dorn hoff og Sanne Mortensen er lige nu i gang med slutspillet i 1.division. Det har været et svært efterår, og de ligger lige nu næstsidst på en 5 plads. En af årsagerne til det svære efterår skyldes bl.a., at de mistede lidt spillere i sommerferien.

Målet for foråret er helt klart at kravle opad i tabellen, og dermed undgå de 2 nederste pladser.

Vores 2.hold på damesiden har ligeledes haft et lidt svært 2016, hvor det endte med en nedrykning til serie 1. Jeg er sikker på, at de tror på, at de snart vender tilbage til Jyllandsserien igen.

For sæsonen 2017 er Denny Dorn hoff ansat som ny træner med Sanne Mortensen ved sin side. Træneren til vores serie 1 damer er ikke fundet endnu.

Vores sidste hold er et 7 mandshold på kortbane. Og nu risikerer jeg nok en overhaling af spillerne, når jeg siger, at det består af lidt mere modne kvinder. Ikke desto mindre har de med Sanne Beith ved roret, gjort det helt fantastisk i efteråret, hvor de endte som en suveræn nr. 1 er med maksimumpoint.

For at styrke vores damesenior arbejdes der på en løsning om et samarbejde med FC Thy Piger, og det vil I høre nærmere om. Et samarbejde vil gavne både Thisted FC og FC Thy pigesamarbejdet, og vi ser det i bestyrelsen som et helt naturligt samarbejde, da pigerne fra FC Thy piger, vil være de fremtidige damesenior spillere. Det er en proces, hvor der er mange ting, der skal tages højde for, men vi ser positivt på de indledende møder, som vi allerede har afholdt.


Herresenior:

2. division sluttede som I alle nok ved på en flot andenplads i efteråret 4. point efter Brabrand, og de skal nu i gang med oprykningsspillet til 1.division. I oprykningsspillet starter de på 2. pladsen med 13 point. 1. point efter Brabrand. Det bliver meget spændende at følge oprykningsspillet i foråret, og man kan kun håbe på, at der igen vil blive leveret flotte og målrige kampe, så vi kan fejre en oprykning til 1. division.

Trænerteamet for foråret 2017 består af Bo Zinck, Henning Pedersen & Jens Berthel Askou

Vores 2. hold på herresiden har i 2016 spillet i Jyllandsserien, og de havde et godt efterår, hvor det lykkedes holdet at ende på en 4. plads. Det blev afgjort i allersidste runde, hvor de slog rækkens nr. 1 Viborg med 3-1. De skal derfor nu i foråret spille om muligheden for oprykning til Danmarksserien. Det er en flot præstation, da holdet mistede en del centrale spillere efter foråret 2016. De er selvfølgelig blevet suppleret godt med overskydende spillere fra 2. divisionstruppen, men der skal lyde en stor ros til de unge spillere, der kom til efter sommerferien, samt opbakningen fra serie 4.

Virkelig godt gået taget i betragtning af de få spillere, som trænerne har at arbejde med i den daglige træning. Heldigvis er der indgået en aftale med vores U19 vest og Serie 4, så de kan træne sammen. Udfordringen for vores Jyllandsserien har igennem længere tid været størrelsen på truppen. Det er svært at tiltrække nye spillere, da der tidligere er blevet skubbet rigtig mange spillere ned fra vores 2. division. Og dermed vil de yderste spillere ofte bliver skubbet ned til vores serie 4. Det gør det mindre attraktivt og interessant at prøve kræfter med Jyllandsserien i Thisted.

På trods af de nogle gange svære betingelser, er det med glæde, at vi kan fortælle, at vi har forlænget med Mickey Berg & Peter Stephansen.

Serie 4, der består af unge spillere under ledelse af Jan Møller og Torben Kjær, har spillet et fint efterår, hvor de sluttede på en 2. plads. Det er, på trods af ambitionerne om oprykning til serie 3, mere end godkendt. Holdet har brugt rigtig mange forskellige spillere i løbet af sæsonen. Spillerne her har også været med til at supplere på vores Jyllandsserie og U19 Kval.

Torben Kjær forsætter som træner for serie 4, men Jan Møller har efter mange år valgt at holde en pause.

Oldboys holdet har gennemført samtlige kampe og der er en flot opbakning omkring holdet. Holdet spiller i Oldboys A rækken. Vi håber at den gode opbakning kan fastholdes i 2017. Vi er i klubben glade for vores oldboyshold, da det er med til at fastholde tilknytningen af de lidt ældre spillere til klubben.

Som nævnt i sidste års beretning, har vores TFC senior afdeling de seneste år haltet lidt, og det er klubben delvis selvforskyldt i. Vi har gennem en årrække tilsidesat vore egne Thisted drenge, der ikke havde niveau til at spille U17 - U19 division. Tilbuddet til dem har simpelthen ikke været godt nok i de sidste 4 ungdomsår. Dette er noget, som vi stadigvæk har stor fokus på, og derfor har vi, for at gøre overgangen til senior lettere, indledt et samarbejde omkring træningen mellem U19 og vores seniorhold. Med det håber vi på at kunne fastholde nogle flere spillere, når de bliver seniorer. Derudover vil klubben løbende forbedre tilbuddet til disse spillere.

Det er stadigvæk bestyrelsens holdning, at en klub afThisted FCs størrelse burde kunne mønstre 4-5 seniorhold udover vores 2.division.


Børne/ Ungdom:

Vi har p.t. cirka 600 medlemmer i børne og ungdomsrækkerne, og ca. 750 medlemmer i hele klubben, hvilket gør os til en lille storklub.

Vi har p.t. godt 70 tilmeldte hold i ungdomsrækkerne, når vi tæller FC Thypigernes hold med. Derfor er der også utroligt mange børn & unge fra U6 - U19 og forældre, der har deres gang på TFC hver eneste dag næsten hele året.

Vi har rigtigt mange frivillige forældre der agerer som Børne og ungdomstrænere, uden dem ville dette ikke kunne lade sig gøre. Så en stor hjertelig tak til dem. Tak til dem der gør en indsats ved at sidde i udvalg, eller der er behjælpelige med at skabe arrangementer, der giver nødvendige penge til klubbens økonomi.

Vi skal huske på, at det der gør det muligt at drive en så stor forening, først og fremmest skyldes vores mange medlemmer. Havde vi ikke så mange unge aktive unge mennesker, ville det ikke være muligt med det flotte setup vi har. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi skaber en forening, hvor der er et tilbud til alle, og hvor det enkelte medlem føler sig velkommen og anerkendt. Det skal være sjovt at gå til fodbold, og det skal være et sted, hvor børnene kan opleve kammeratskab og fællesskab. Det må ikke blive et sted, hvor børnene føler, at de bliver valgt fra. Det vil være med til at fastholde børnene i klubben. Jeg tror vi skal passe på med at selektere børn ud fra deres evner for tidligt og allerede fra de er 6-9 år gamle, da det er de færreste, der allerede i den alder kan udpege morgendagens talenter.

Budskabet herfra er, at der vil og skal være plads til fodbold på alle niveauer. Der skal være plads til både elite og bredde fodbold, men det må aldrig være på bekostning af det ene fremfor det andet.

Nu skal budskabet ikke opfattes som om Thisted FC ikke vil elitefodbold. Der skal også være plads til dem, der gerne vil mere med deres fodbold. Og med elitefodbold kan vi styrke talentudviklingen, og er vi dygtige nok til selv at udvikle egne spillere, vil det ikke i samme grad vil være nødvendigt at hente mange spillere udefra. Dermed kan vi bygge hold op omkring primært spillere fra Thisted og Thy. Dette kan også være med til at levere spillere af egen "avl" til vores bedste hold.

Det vil selvfølgelig stadig være nødvendigt at forstærke vore U17 & U19 div hold med spillere udefra for at opnå tilfredsstillende sportsligt niveau. Vi skal stadig være områdets kraftcenter for talentudvikling, og de der vil prøve deres talent af i TFC skal være hjerteligt velkomne, men via egen drift hertil.

Foreninger rundt omkring er pressede på grund af faldende medlemmer, og vi går en fremtid i møde med mindre årgange, så det er vores opgave at få en så stor en del af disse årgange ind i fodboldklubben. Vi skal derfor have et godt produkt at tilbyde børn og unge mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi i klubben altid stræber efter at gøre det lidt bedre.

For at udbrede fodboldinteressen for de yngste gik vi i 2015 med i SFO ordningen under Thisted Kommune, på Tingstrup Skole - Rolighedsskolen -Østre skole. Denne ordning forsætter vi med i 2017. Ordningen går ud på at børnene i deres tid i SFOen om eftermiddagen får et tilbud om at prøve kræfter med fodbolden. Her stiller vi ung ledere fra Thisted FC til rådighed. Vi deltager i ordningen, fordi vi som ansvarlig forening ønsker at støtte op om, at børn får mulighed for at tage aktiv del i dansk foreningsliv, og selvfølgelig også for at så mange børn som muligt kan få smag for at spille fodbold. Dette skulle så helst udmønte sig i flere medlemmer på Lerpytter på længere sigt.

Det sportslige niveau for vores ungdomshold har været blandede, og I vil ikke få en detaljeret gennemgang. Men vores U19-U17 divisionshold har haft det svært. U19 ligger p.t. sidst i tabellen og U17 ligger næstsidst. U19 kval endte suverænt nr. 1 & U17 vest ligger på en 4 plads. U13 - U15 har klaret sig fornuftigt og nogenlunde spillet op til niveau. Vores bredde- og børnehold har klaret sig godt. Flere med oprykning fra deres rækker.

For at drive vores mange ungdomshold, kræves der en del trænere. Dem har vi indimellem meget svært ved at finde til vores breddehold, og det er ærgerligt, da vi mister spillere på den konto. Dog skal det siges, at vi lige p.t. har fundet trænere til alle vores ungdomshold.

Vi vil gøre, hvad vi kan fremover for at sætte mere fokus på dette område. Vi skal være bedre til at rekruttere trænere i egne rækker, og gøre det attraktivt at være såvel spiller som træner. Her vil vi gerne opfordre især de unge til at træde frem, da Thisted FC meget gerne vil deltage i uddannelsen af trænere. Selvfølgelig ud fra at det skal komme begge parter til gavn.

Der arbejdes på en ny måde, så vi kan komme i kontakt med de unge, da vi meget gerne vil have dem aktiveret i klubben.


FC Thy Piger:

Vi indgik i 2014 i et samarbejde med KHIF - NORS - NORDTHY om pigeholdende fra U13-U17 i samarbejdet FC THY Piger. Samarbejdet er siden blevet udvidet med Frøstrup Hannæs og Skyum.

Det gjorde vi for at fremme fokus på pigefodbolden i Thy og udvikle denne. Det må vi sige, at der er lykkedes fuldt ud. Samarbejdet er gået rigtig godt, og de involverede leverer et fantastisk arbejde og engagement. At samarbejdet var fornuftigt, viser de sportslige resultater med al tydelighed.

Som nævnt tidligere arbejdes der på en udvidelse af samarbejdet, så det i en eller anden grad involverer vores damesenior.

Der skal endnu en gang lyde en stor ros til udvalget, der består af pigefodbold interesserede fra alle klubber. Det er et imponerende arbejde i har leveret.


FCM samarbejdet:

FCM samarbejdet, som vi indledte i 2014, har nu løbet i mere end 3 sæsoner, og medio 2015 blev
samarbejdet udvidet. Thisted FC blev i juli 2015 FCM Licensklub.

Der er flere grunde til udvidelsen af samarbejdet med FC Midtjylland, men en væsentlig årsag er, at Thisted FC bliver hjemsted for FCM-licenstræning i område 1. Det vil sige, at de næstbedste, dem der ikke ryger direkte ind på FCMs førstehold i Ull og U12, samles til en ugentlig træning på Lerpytter. Det har den klare fordel, at vi ikke skal sende en masse spillere til træning i Ikast. Thisted har været repræsenteret med rigtig mange spillere. Derudover stiller FCM trænere til rådighed for træningen og det er p.t. 2 vi kender i form af Jonas Bliksted og Martin Moss.

Ved siden af dette har vi vores egen talenttræning om onsdagen for U13-U14 og UlS, og dette sker i samarbejde med FCM. Det foregår med vores egne trænere sammen med Jonas Bliksted.

Træningen i FCM regi er med til højne det samlede træningsniveau for drengene, der deltager.
Forhåbentligt skulle det gerne få en positiv effekt over tid på niveauet for vores spillere. Samtidigt er træningen med til at give inspiration til andre trænere.

FCM Licens ordningen er ca. 2½ år gammel, og der sker hele tiden tilretning og forbedringer af set uppet. Samarbejdet bliver løbende blive evalueret i TFC og FCM, og evt. uhensigtsmæssigheder bliver taget op med FCM.

Der er tale om et godt samarbejde for begge parter, og dette resulterede også i, at Thisted FC blev kåret som årets samarbejdsklub i 2016.


Klubben / organisation:

Det organisatoriske arbejder bestyrelsen stadigvæk på løbende på at forbedre, hvilket I oplevede i 2016 med ansættelsen af Jacob "Bean" Jensen som ny ungdomsformand, men det er en dynamisk proces, hvor vi altid kan gøre det lidt bedre. Vi er ikke i mål endnu.

Derfor vil vi i 2017 forsøge at inddrage vores UU udvalg, hvor der sidder en masse dygtige personer, der gerne vil bidrage til klubben. Nu er det vores opgave at få UU aktiveret, og dermed udnytte deres velvillighed til klubben.

Udover dette er det et fokusområde i bestyrelsen at få tilkoblet en eller flere konsulenter, så trænere m.m. har flere de kan spare med.

For yderligere at styrke organisationen, skal vi i bestyrelsen forsøge endnu mere at få synliggjort de arbejdsopgaver der er i klubben. Bl.a. hvor der mangler ressourcer, og hvor mange timer det kræver, hvis frivillige vil byde ind.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har rigtigt mange mennesker med holdninger til, hvordan klubben skal drives, men desværre er det kun en brøkdel af disse mennesker, der er villige til at følge disse holdninger op med handlinger. Bestyrelsen vil igen gerne opfordre folk med holdninger til at komme ud af busken, og agere med handling bag ordene. Det er nemt at komme kritik, hvis man samtidig ikke vil yde en indsats og tage fat. Vi er kun et telefonopkald væk. At drive en så stor forening som Thisted FC kræver rigtig mange frivillige kræfter. Dem har vi mange af, men vi kunne sagtens bruge flere. Derfor opfordrer vi endnu flere til at byde ind, når vi spørger om hjælp.

Hvis klubben skal udvikles sportsligt - organisatorisk - økonomisk - visionært, skal bestyrelsen og
ungdomsudvalg have tid/overskud til disse opgaver primært, og sekundært at skulle stå i baren til diverse arrangementer, som desværre er tilfældet. Vi håber at en synliggørelse af opgaver og ansvarsområder vil gøre det lettere og mere attraktivt at være frivillig i TFC.

Et er sikkert og vist. De fleste foreninger bløder, når man taler om antallet af frivillige hænder. Lad dette være en opfordring til alle om at melde ind med frivilligt arbejde i TFC. En stor opfordring til alle jer, der sidder her til denne generalforsamling. Kan du byde ind med nogle få timer? Eller måske kan din nabo, hvis du spørger ham/hende. Jo flere vi er til at hjælpe, jo mindre tid kræves der af den enkelte.

Samarbejdet med TFC elite har været upåklageligt i 2016, og bestyrelsen vi især gerne rose eliten for at der er blevet mere dialog imellem os. Vi skal have endnu mere dialog imellem os. Vigtigheden af at TFC er EN KLUB og ikke 2 halvdele kan ikke fremhæves nok. Den ros skal især gives til direktør Karl Kristian Guldhammer. Torben Overgaard & Henning Pedersen - samt især Claus Have & Niels Jeppesen (bettegris), som er 2 af 3 repræsentanter, moderklubben sætter direkte ind i TFC Elites bestyrelse.


Økonomi:

Økonomien har igennem de sidste år været et stort punkt på dagsordenen for vores bestyrelse. Klubben har igennem flere år haft alt for store udgifter holdt op imod klubbens indtægter.

Derfor er det noget vi i bestyrelsen igennem de senest år har brugt rigtig meget tid på.

Der har igennem de seneste år været brugt for mange penge holdt op i mod vores indtægter. Derfor har vi især i 2015 og 2016 arbejdet ihærdigt på at reducere vores udgifter og øge vores indtægter. Økonomi er jo dybest set en taknemmelig størrelse, da der primært er 2 poster, som vi kan skrue på. Indtægter og udgifter.

Ser vi 9-10 år tilbage, så havde TFC moderklubben en kassekredit hos vores økonomiske samarbejdspartner på 150.000 kroner. Den er i årene, i takt med behovet for udvikling og blandt andet en satsning på ungdoms talentarbejdet, blevet øget og øget. Den blev for ca. 9 år siden hævet til 450.000 kroner for ikke altid likviditetsmæssigt at overskride kreditrammen. De sidste 6-7 år er overskridelsen af kreditrammen så jævnligt nået over de 450.000 kroner, hvilket gør det fuldstændigt umuligt at manøvrere og udvikle i. Bestyrelsen nævnte på generalforsamlingen 2014, at der skulle en økonomisk slankning til for at drive klubben videre. En lang række tiltag er gennemført i 2015 og 2016, En aftale med klubbens økonomiske samarbejdspartner Sparekassen Thy om de næste 3-4 års omkostnings- og indtægtsniveau har gjort det muligt, at vi nu kan se lys for enden af tunnelen. En hurtigere afvikling vil selvfølgelig kunne ske, hvis det kan lykkedes at lave flere og bedre pengegivende arrangementer.

Det har vist sig at være svært at lave bedre pengegivende arrangementer, og vi kan se at indtægterne falder på bl.a. 5. julebal, samt at der ikke var belæg for, målt på indsatsen, at fortsætte med julemessen.

Derfor valgte vi ikke at gennemføre en julemesse i 2016. Endvidere har vi fået mindre ind i
kontingentkroner, hvilket skyldes lidt mindre medlemmer, men også en for stor portion af manglende indbetalt kontingent.

Vi gik ud af 2015 med et resultat på ca. kr. 134.000 efter afdrag til kreditforeningen. Det var en forbedring i forhold til 2014, hvor vi til sammenligning leverede et resultat på minus kr. 98.000.

Igen i 2016 har vi leveret et pænt resultat, og det vil I høre mere om ved gennemgang af regnskabet.

Selvom vi igen kommer med et godt regnskab, vil jeg benytte lejligheden til at opfordre jer til præge og påvirke jeres kontakter. Det er ofte nemmere at finde nye frivillige og sponsorer, når det kommer fra personer man kender. Derfor appellerer jeg til, at alle på den ene eller anden måde er ambassadører for Thisted FC.

Der er mange muligheder for at bidrage eller give et sponsorat. Tryk på spilletø], bandereklamer på
opvisningsbanen og bane 1, passivt medlemskab m.m ..

Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke alle sponsorer- frivillige - spillere - trænere - forældre - ansatte for jeres indsats i 2016. Jeg kan ikke takke jer nok gange, for uden jer var der ingen klub. Især alle de frivillige der hvert år enten arrangerer eller hjælper til arrangementer som julebal, cykelsponsorløb, En Forårsdag i Thy, Thisted Bryghus generalforsamling og meget mere. Det er så vigtigt.

Vi skal stå sammen i TFC omkring TFC, og de værdier vi har som klub. Et godt sted at komme for alle. TFC skal være et sted med plads til glæde - udvikling - leg for børn - unge - forældre - ældre.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer for det forgangne år. Det har i perioder været en hård og sej kamp, men samtidigt har det været sjovt det meste af tiden. I kan godt give jer selv et klap på skulderen for den indsats I har leveret i 2016. Jeg synes vi har gjort der fornuftigt, og jeg er sikker på, at vi i den kommende bestyrelse nok skal nå endnu længere. Tak for kampen drenge, og fordi vi stod sammen om at vende det.

Med disse ord slutter jeg bestyrelsens beretning.


Thisted, den 24/1-2017
Formand Thisted FC amatørafdelingen
Brian Hangaard