Menu

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015....

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde Velkommen til alle fremmødte, jeg håber at vi får en god

generalforsamling, gerne med mange spørgsmål, forslag og tilkendegivelser på at ville melde sig ind i

kampen for at skabe et endnu bedre TFC.

Jeg vil gerne om vi kunne starte med at holde 1 minuts stilhed for at mindes en af vores meget trofaste

støtter. TFC mistede desværre en af vores meget trofaste støtter igennem mange år, da Karen Løgsted

Andersen gik bort i december 2015. Bestyrelsen vil gerne om vi kunne starte med at holde 1 minuts stilhed

for at mindes Karen.

Jeg vil starte med det det sportslige tilbageblik

Damesenior:

I Damesenior afdelingen har der været pæn tilgang af medlemmer, og vi har nu ca. 30 medlemmer fordelt

på 3 hold. Det er næsten en fordobling i forhold til året før. Flot tilgang som især må tilskrives et stort

arbejde af Regin Iversen & Carsten Snejstrup. Efter at vores førsteholdsdamer, på grund af en

regelfinurlighed, der efterfølgende blev ændret d. 10/1-15 på DBU repræsentantskabsmøde, ikke rykkede

op i sommeren 2014, lykkedes det at rykke op i 1. division efter forårssæsonen 2015.

De lagde ud som lyn og torden, og lå på førstepladsen i lang tid, men den kunne ikke fastholdes, og sluttede

efteråret af på en flot 5. plads a point med nr. 3 og 4. De skal i foråret spille slutspil iLdivision.

Vores 2.hold på damesiden har også gjort det flot i 2015, hvor det er blevet til 2 oprykninger, og de skal nu

til at spille i jyllandsserien. Virkelig godt gået.

For sæsonen 2016 er Denny Dornhoff ansat som ny træner med Sanne Mortensen som assistent træner ved sin side.
 
Carsten Snejstrup forsætter med jyllandsserie holdet.

Herresenior:

2. divisionen sluttede som I alle nok ved på en flot førsteplads i efteråret, og de skal nu i gang med

oprykningsspillet tilLdivision. De tabte desværre den sidste kamp mod Århus Fremad, så de starter med at

ligge på 3. pladsen. 3. point efter Brabrand og 1. point efter Frem. Det bliver meget spændende at følge

oprykningsspillet i foråret, og man kan kun håbe på, at der igen vil blive leveret flotte og målrige kampe,

som det vi så i især efteråret.

Efter at have været tæt på flere gange lykkedes det for Peter Beckmann & Peter Stephansen at rykke op

med serie 1 til jyllandsserien. Virkelig godt gået taget i betragtning af de få spillere, som trænerne har at

arbejde med i den daglige træning. De bliver selvfølgelig suppleret godt med overskydende spillere fra 2.

divisionstruppen, men der skal ikke meget til i form af skader, før det kan være vanskeligt at stille et stærkt

hold. Det skal siges, at samarbejdet med 2. division er blevet væsentlig bedre end det før har været. Men

stor ros herfra for det gode arbejde med holdet.

Peter Beckmann ønskede desværre ikke at forsætte trænergerningen på grund af manglende tid. Han skal

have tak for det år han nåede, og vi håber at kunne trække på ham senere.

Heldigvis er det lykkes med at ansætte Mickey Berg, som skal stå for holdet sammen med Peter

Stephansen, der heldigvis er klar til en tørn mere. Mickey der har været i klubben i mange år, og derfor har

et stort kendskab til klubben, kender spillerne rigtig godt, så det er et samarbejde vi ser meget frem til.

Uden at skulle blande mig i trænernes målsætning, vil jeg tro, at det i første omgang handler om at bide sig

fast i jyllandsserien og undgå nedrykning.

Serie 4, der består af U19 spillere under ledelse af Jan Møller og delvist Torben Kjær, spillede en fornuftig

sæson i efteråret 2015, hvor de sluttede i midten af rækken.

De unge spillere tog i efteråret over fra de tidligere "gamle" spillere, der havde det meget vanskeligt i serie

3 i foråret. Tror roligt jeg kan sige at Thomas Olmann & Michael Madsen kæmpede meget med at få

gennemført kampene. Derfor var det også tid til, at tingene skulle være anderledes i efteråret, og derfor

valgte vi at lade vores U19 3. hold prøve kræfter med serie 4. Trænerne Torben Kjær & Jan Møller mente,

at det gav god mening på flere måder, da niveauet var passende, og de ville derved ikke skulle køre Jylland

tynd for at finde hold de kunne møde i U19.

Der skallige i den forbindelse siges tak til Torben Kjær, Jan Møller & Michael Bjørn for det store arbejde de

lavede for at samle mange spillere til U19. I kontaktede dem alle, da mange af dem var færdige på

forskellige efterskoler. Det har resulteret i en meget stor U19 år,

Serie 5 der fortrinsvis har bestået af Tl-C drenge i alderen 19-25 år, startede fint ud i foråret, hvor de

startede med at ligge nr. 1 efter de første 4 runder. Desværre begyndte det af flere forskellige årsager at

halte gevaldigt med opbakningen i slutningen af forårssæsonen. Det skyldtes bl.a. at flere spillere flyttede

fra byen og andre skulle ud for at rejse. Den manglende opbakning gjorde det endnu sværere i efteråret, da

nogle spillere valgte at stoppe og enkelte skiftede klub, Samtidig med dette var der igen folk der flyttede fra

byen eller skulle ud for at rejse.

Det har altså været mere en vanskelig at opretholde vores serie 5 hold. Der vil selvfølgelig altid være nogen

i den alder der flytter fra området, men vi er helt klar af den opfattelse, at vi i Thisted Fe skal forsøge at

gøre mere for at fastholde de unge mennesker. Det er et område, som vi skal have mere fokus på

fremadrettet.

TFe senior afdeling har i flere år haltet lidt, og det er klubben delvis selvforskyldt i. Vi har gennem en

årrække tilsidesat vore egne Thisted drenge, der ikke havde niveau til spille U17 - U19 division. Tilbuddet til

dem har simpelthen ikke været godt nok i de sidste 4 ungdomsår, samt det lidt tynde tilbud, der var til dem

når de blevoprykket som seniorer.

En klub af Thisted Fes størrelse burde kunne mønstre 4-5 seniorhold udover vores 2.division. Derfor skal vi i

fremtiden lave nogle bedre betingelser for vores seniorhold.

Oldboys holdet har gennemført samtlige kampe og der er en flot opbakning omkring holdet. Håber at det

kan fastholdes i 2016. Efteråret har været godt for vores oldboyshold, der blev væsentligt forstærket med

de tidligere serie 3 spillere. De vandt oldboys A, og herefter slog de Viborg i regionsfinalen. Næste

modstander i den jyske semifinale skulle så være Haderslev, som havde fået tildelt hjemmebanefordel.

Den kamp blev desværre aldrig spillet, da Haderslev ikke ville være med til at flytte kampen, på trods af

flere forslag til et andet spilletidspunkt. Thisted Fe blev derfor taberdømt uden kamp. Virkede ikke helt

rimeligt, at man kan vinde en kamp, når man ikke vil forsøge at flytte den.

De lavede samme model i den jyske finale mod AGF, og det endte også med en sejr til Haderslev uden

kamp.

Til jer fra oldboys er der kun at sige. I må på den igen, så vi kan se, hvor langt i kan nå.

Børne/ Ungdom:

Vi har pt cirka 600 medlemmer i børne- og ungdomsrækkerne, hvilket gør os til en lille storklub.

2015 var år 1 efter vi i 2014 valgte at afskedige Talentchef Lars Nielsen af økonomiske årsager. Dette

efterlod selvfølgelig et mindre administrativt hul og en del uro blandt trænere og forældre. Især i foråret

kunne det mærkes, at Lars ikke var i klubben mere, men i løbet af året fik vi mere og mere styr på de huller

der var opstået efter Lars Nielsen. Vi kan blandt andet fortælle, at vi er så heldige her i 2016, at få ansat

Jacob "Bean" Jensen som ungdomsformand. Det er en stilling, vi havde håbet på at få besat i løbet af

foråret 2015, men det var noget vanskeligere en forventet. Vi byder Jacob velkommen, og vi ser frem til et

godt og konstruktivt samarbejde.

Samtidig med afskedigelsen af Lars Nielsen indgik TFe & TFe Elite i 2014 en aftale om, at TFe Elite med

virkning fra d. 1/1-2015 skulle overtage ansvaret for ungdomselite, der omfatter alle førstehold på

drengesiden fra U13 til og med U19. En del af den aftale indebar at eliten varetage koordinering af talentog

eliteudviklingsarbejdet. Med dette skulle vi gerne, med afskedigelsen af vores daværende talentchef,

kunne opnå en besparelse rent økonomisk, samtidig med at det nye setupjsamarbejde kunne være med til

at bibeholde muligheden for at kunne forsætte som B-licens klub uden at gå ned i niveau rent sportsligt. Og

som alle nok ved lykkedes det i foråret igen at få tildelt B-licens fra DBU. Godt arbejde elite.

Håbet for talentudviklingen er, at vi selv vil være dygtige nok til at udvikle egne spillere, så det ikke i samme

grad vil være nødvendigt at hente mange spillere udefra, men at vi kan bygge hold op omkring primært

spillere fra Thisted og Thy.

Det vil stadig være nødvendigt at forstærke vore U17 & U19 div hold med spillere udefra for at opnå

tilfredsstillende sportsligt niveau. Men for fremtiden er målet at det skal være en fordel at være TFe dreng

og ikke en ulempe, når udvælgelsen skal ske. Vi skal stadig være områdets kraftcenter for talentudvikling,

og de der vil prøve deres talent af i TFe skal være hjerteligt velkomne, men via egen drift hertil.

Vi skal huske ikke at selektere børn ud fra deres evner allerede fra de er 6-9 år gamle, da det er de færreste

der allerede der kan udpege morgendagens talenter. Udviklingen skal ske naturligt gennem leg og en masse

mulighed for at træne med fodbolden i et kammeratskab og fællesskab, der fastholder børnene i klubben,

fordi det er et godt sted at være, og ikke et sted man føler sig valgt fra. Kun ved at skabe et trygt og sjovt

miljø kan vi tiltrække den store masse af børn og forældre i en årgang. Jeg vil minde generalforsamlingen

om, at vi går en fremtid i møde med mindre årgange, så det er vores opgave at få en så stor en del af disse

årgange ind i fodboldklubben. Vi har et godt produkt at tilbyde børn og unge mennesker, men det kan

sagtens forbedres på en delområder. Vi skal altid stræbe efter at gøre tingene lidt bedr.

For at udbrede fadbaldinteressen for de yngste gik vi i 2015 med i SFO ordningen under Thisted Kommune,

på Tingstrup Skole - Rolighedsskolen - østre skole. Det vil sige at børnene i deres tid i SFOen om

eftermiddagen får et tilbud om at prøve kræfter med fodbolden. Her stiller vi ungledere fra Thisted Fe til

rådighed. Vi deltager i ordningen, fordi vi som ansvarlig forening ønsker at støtte op om at børn får

mulighed for at tage aktiv del i dansk foreningsliv, og selvfølgelig også for at så mange børn som muligt kan

få smag for at spille fodbold. Dette skulle så helst udmønte sig i flere medlemmer på Lerpytter på længere

sigt.

Vi har pt 70 tilmeldte hold i ungdomsrækkerne, når vi tæller Fe Thypigernes hold med. Der er så utroligt

mange børn - unge - forældre, der har deres gang på TFe hver eneste dag næsten hele året. Fra U6 til U19.

Vi har rigtigt mange frivillige forældre der agerer som Børne og ungdomstrænere, uden dem ville dette ikke

kunne lade sig gøre. Så en stor hjertelig tak til dem. Tak til de der gør en indsats ved at sidde i udvalg - være

behjælpelige ved at skabe arrangementer der giver nødvendige penge til klubbens økonomi.

Det sportslige niveau på elite ungdom har i efteråret 2015 være blandet, U19-U17 divisionsholdene har haft

det svært. De ligger p.t. begge næstsidst i tabellen. U13 - UlS har klaret sig fornuftigt og nogenlunde spillet

op til niveau. Vores breddehold og børnehold har klaret sig godt. Flere med oprykning fra deres rækker. Vi

har indimellem meget svært ved at finde trænere til vores breddehold, og det er skammeligt da vi mister

spillere på den konto. Dog skal det siges, at vi til efteråret 2015 kun havde udfordringer med

trænerpåsætning på nogle få hold.

Vi vil gøre hvad vi kan fremover for at sætte mere fokus på dette område. Vi skal være bedre til at

rekruttere trænere i egne rækker, og gøre det attraktivt at være såvel spiller som træner.

FC Thy Piger:

Vi indgik i 2014 i et samarbejde med KHIF - NORS - NORDTHY om pigeholdende fra U13-U17 i samarbejdet

Fe THY Piger. Samarbejdet er siden blevet udvidet med Frøstrup Hannæs, og så er Skyum på vej ind i

samarbejdet.

Det gjorde vi for at fremme fokus på pigefodbolden i Thy og udvikle denne. Det må vi sige er lykkedes fuldt

ud. Samarbejdet er gået rigtig godt, og de involverede leverer et fantastisk arbejde og engagement.

Stor ros til udvalget der består af pigefodbold interesserede fra alle klubber. Vi vil dog stadigvæk fra

bestyrelsens side holde meget øje med at både bredde og elite tilgodeses i dette samarbejde. Vi har

desværre mistet lidt bredde piger, og det er en udvikling vi ikke bryder os om. Det mest rigtige og visionære

for pigefodbolden i Thy, vil være at stifte en selvstændig pigeklub. Vi vil gerne byde den velkommen her

med fast base på Lerpytter.

FcM samarbejdet:

FCM samarbejdet, som vi indledte i 2014, har nu løbet i mere end 2 sæsoner, og medio 2015 blev

samarbejdet udvidet. Thisted Fe blev i juli 2015 FCM Licensklub.

Der er flere grunde til udvidelsen af samarbejdet med Fe Midtjylland, men en væsentlig årsag er, at Thisted

Fe bliver hjemsted for FeM-licenstræninger i område 1. Det vil sige, at de næstbedste, dem der ikke ryger

direkte ind på FeM's førstehold i Ull og U12 samles til en ugentlig træning på Lerpytter. Det har den klare

fordel, at vi ikke skal sende en masse spillere til træning i Ikast. Thisted har været repræsenteret med rigtig

mange spillere. Derudover stiller FeM trænere til rådighed for træningen og det er p.t. 2 vi kender i form af

Jonas Bliksted og Martin Mass.

Træningen i FCM regi skulle gerne være med til højne det samlede træningsniveau for drengene, der

deltager. Forhåbentligt skulle det gerne få en positiveffekt over tid på niveauet for vores spillere. Samtidigt

er træningen med til at give inspiration til andre trænere.

FCM Licens ordningen er ca. 1 år gammel, så der sker hele tiden forbedringer af setuppet. Samarbejdet vil

løbende blive evalueret i TFe, og evt. uhensigtsmæssigheder vil blive taget op med FeM. Vi er den eneste

samarbejdsklub i FeM samarbejdet, der er B-licensklub, og kan derfor ikke sammenlignes med andre

klubber i samarbejdet. Derfor skal der findes en platform der passer begge klubber.

Klubben / organisation:

på det organisatoriske har vi i bestyrelsen i 2015 sagtens kunnet mærke, at Lars Nielsen ikke var i klubben

længere, så i løbet af året har vi brugt meget tid på ting, så egentlig skulle være løst længere nede i

organisationen. Derfor er vi også rigtig glad for, at det er lykkedes at få ansat en ungdomsformand. Dermed

skulle mange af de problemer/udfordringer, som vi har mødt i 2015 gerne forsvinde. Dermed skal forstås,

at de bliver håndteret inden de når bestyrelsesbordet, og bestyrelsens tid frigøres til andre ting, der har

måttet vente. Et eksempel herpå er ansættelse af trænere til ungdomsholdene, samt udfærdigelse af

træneraftaler.

Udover at vi har fået en ungdomsformand, er der kommet godt gang i vores ungdomsudvalg. Der er blevet

koblet nogle nye personer på, og det sætter vi stor pris på. De udfører et stort arbejde.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i organisationen, og derfor skal vi i bestyrelsen forsøge endnu mere

at få synliggjort de arbejdsopgaver der er i klubben. Bl.a. hvor der mangler ressourcer, og hvor mange timer

man skal byde ind med.

Vi har tidligere i samarbejde med konsulent fra DGI forsøgt at få det synliggjort (Projekt stærk i forening).

Her mangler vi stadigvæk en del for at få gennemført nogle af de foreslåede ændringer, og de strandede til

dels på grund af manglende tid, samt frivillige der var klar til at tage ansvar for visse områder.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi har rigtigt mange mennesker med holdninger til hvordan

klubben skal drives, men desværre er kun en brøkdel af disse mennesker villige til at følge disse holdninger

op med handlinger. Bestyrelsen vil gerne igen opfordre folk med holdninger til at komme med handlinger

og tage fat. Vi er kun et telefonopkald væk. At drive en så stor forening som Thisted FC kræver rigtig mange

frivillige kræfter. Dem har vi mange af, men vi kunne sagtens bruge flere. Derfor opfordrer vi endnu flere til

at byde ind, når vi spørger om hjælp.

Hvis klubben skal udvikles sportsligt - organisatorisk - økonomisk - visionært, skal bestyrelsen og

ungdomsudvalg have tid/overskud til disse opgaver primært og sekundært at skulle stå i baren til diverse

arrangementer, som desværre er tilfældet. Vi håber at en synliggøreise af opgave og ansvarsområde vil

gøre det lettere og mere attraktivt at være frivillig i TFC.

Et er sikkert og vist, de fleste foreninger bløder, når man taler om antallet af frivillige hænder. Lad dette

være en opfordring til alle om at melde ind med frivilligt arbejde i TFC. Men en opfordring til alle der sidder

her til denne generalforsamling. Kan du byde ind med nogle få timer, eller måske kan din nabo hvis du

spørger ham/hende. Jo flere vi er til at hjælpe, jo mindre tid kræves der af den enkelte.

Samarbejdet med TFC elite har været upåklageligt i 20iS, og bestyrelsen vi især gerne rose eliten for at der

er blevet mere dialog imellem os. Vigtigheden af at TFC er EN KLUB og ikke 2 halvdele kan ikke fremhæves

nok. Den ros skal især gives til direktør Karl Kristian Guldhammer og Henning Pedersen - samt især Claus

Have & Niels Jeppsen (bettegris) som er 2 af 3 repræsentanter moderklubben sætter direkte ind i TFC Elites

bestyrelse. Jeg tror vi går en lys fremtid i møde.

En dårlig økonomi har og er en akilleshæl for hele TFC for at udvikle os. Ros til hele TFC Elites bestyrelse for

at have startet en langsigtet plan om at sætte tæring efter næring og for ryddet op i økonomien. Som

tidligere nævnt er U13 - U19 elitedrenge holdende overgået med sportsligt ansvar til TFC Elite, og der er

lavet en økonomisk og sportslig aftale vedrørende dette.

Økonomi:

Vi havde i TFC moderklubben for 9 år siden en kassekredit hos vores økonomiske samarbejdspartner på

150.000 kroner. Den er i årene i takt med behovet for udvikling og blandt andet en satsning på

ungdomstalentarbejdet blevet øget og øget, den blev for 8 år siden hævet til 450.000 kroner for ikke altid

likviditets mæssigt at overskride kreditrammen. De sidste 5-6 år er overskridelsen af kreditrammen så

jævnligt tit nået over de 450.000 kroner, hvilket gør det fuldstændigt umuligt at manøvrere og udvikle.

Bestyrelsen nævnte på generalforsamlingen 2014, at der skulle en økonomisk slankning til for at drive

klubben videre. En lang række tiltag er gennemført i 2015, En aftale med klubbens økonomiske

samarbejdspartner Sparekassen Thy om de næste 3-4 års omkostnings- og indtægtsniveau har gjort det

muligt, at vi nu kan se lys for enden af tunnelen. En hurtigere afvikling vil selvfølgelig kunne ske, hvis det

kan lykkedes at lave flere og bedre pengegivende arrangementer. Vi gik ud af 2014 med et resultat på ca.

kr. 6.000 før afdrag, dette er nu vendt til et pænt plus i 2015. det viii høre mere om ved gennemgang af

regnskabet. Resultatet for 2015 er pænt, men det kunne godt have været bedre. En af de væsentligste

årsager er, at julemessen glippede i 2015. Det skyldes flere ting, og det er blevet diskuteret en del i

bestyrelsen. Måske er tiden ikke længere til en julemesse. Måske var der for mange af de tidligere

involverede, der valgte at træde ud af messeudvalget i foråret 2015. Uagtet det er overskuddet fra

julemessen faldet støt igennem de sidste år. Om der bliver en ny julemesse i 2016, vil der blive taget

beslutning om i løbet af de næste måneder.

Så vil jeg lige oplyse til jer alle, at har forlænget vores sponsorat med vores 2 hovedsponsorer Sparekassen

Thy & Thisted Forsikring. Det er noget vi sætter stor pris på. Tak til Sparekassen Thy & Thisted Forsikring.

Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke alle sponsorer - frivillige - spillere - trænere - forældre - ansatte for

jeres indsats i 2015. Uden jer var der ingen klub. Især alle de frivillige der hvert år enten arrangerer eller

hjælper til julemesse - julebal- cykelsponsorløb - og andre arrangementer. Det er så vigtigt.

Vi skal stå sammen i TFC omkring TFC og de værdier vi har som klub. Et godt sted at komme for alle. TFC

skal være et sted med plads til glæde - udvikling -leg for børn - unge - forældre - ældre.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer for det forgangne år. Det har ikke

været et nemmest år, men jeg synes vi har gjort der fornuftigt. Jeg er sikker på at vi den kommende

bestyrelse nok skal nå endnu længere. Tak for kampen drenge, og fordi vi stod sammen om at vende det.

Med disse ord slutter jeg bestyrelsens beretning.

Thisted, den 26/1-2016

Formand Thisted FC amatørafdelingen

Brian Hangaard

~~r